MILĂ

Un stat care are cetăţeni bogaţi, potentaţi,
care au cumpărat apartamente, la cheie,
în centrul oraşului românesc Chişinău,
şi se opune, prin intermediul unui ministru extremist,
desuet, conjunctural, reunificării României de azi
cu partea sa răsăriteană,
este pentru mine o ţară care trebuie privită cu milă,
pentru simplul motiv că recunoaşte,
nevolnic, nedemn, indirect,
că nu are viitor.

~