Dificultate

77

Dificultatea, în viaţa fiecărei fiinţe umane,
nu este conduita elegantă faţă de toţi semenii noştri,
ci putinţa de a îi semnala fiecăruia rostul,
valoarea şi nivelul personalităţii sale,
cel real, nu mimat.

~