Adevărata libertate

Adevărata libertate este aceea prin care nu trebuie să cerem nimănui dreptul de a fi noi înşişi, in integrum.

~