Un român din Franţa, despre diplomaţii americani la Bucureşti

77

Un dialog inedit cu NICOLAE TOBOŞARU şi IULIAN POPESCU.

~