O simplă privire

Unii semeni cred că li se cuvine totul,
alţii se bucură şi pentru o simplă privire,
de reală preţuire.

~