Revenirea la principiul conducerii colective

La şedinţa Comitetului Director al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, din 19 iunie 2017, atenţia primordială a fost acordată Raportului Comisiei de Atestare Profesională a UZP, un document întocmit impecabil de colegii Adriana Frăteanu şi Gheorghe Frangulea, cu afirmarea francă a unor realităţi necesare a fi depăşite prin înţelepciunea celor cu responsabilităţi clare în acest domeniu.

Am propus şi nu au fost voturi contra:

* suspendarea tuturor operaţiunilor birocratice, de la sediul UZP, până la următoarea şedinţă a Comitetului Director, în scopul necesarei limpeziri a unor situaţii care au generat opinii divergente;

* împuternicirea actualului secretar general al UZP, conaţionalul Adrian Fulea, cu pregătirea, in integrum, a viitoarei reuniuni de acest tip.

Am readus aminte, celor prezenţi, că, în egală măsură, Benone Neagoe şi Doru Dinu Glăvan au contribuit la recunoaşterea publică a condiţiei aparte a jurnaliştilor profesionişti.

Din punctul meu de vedere, şedinţa din 19 iunie a creat premisa revenirii, de facto, a UZP, la principiul conducerii colective.

Ion Petrescu

Vicepreşedintele UZP

~