VIDEO: CE FACEM CU ÎNZESTRAREA ARMATEI?

0303

Schimburi de opinii cu

99

viceamiralul (r.) prof. dr. ing.
ION ALEXANDRU PLĂVICIOSU
şi cu

999

colonelul (r.) ing. AUREL CAZACU.

EMISIUNEA POATE FI VIZIONATĂ AICI:

~