Rânduri primite prin email (7)

“În scandalul de la UZP, am să mă poziţionez, normal, de partea LEGII, Statutului UZP, a dreptăţii şi adevărului. Din câte am observat, de la distanţă, cei puţini, cred, care îl susţin pe DDG sunt cei care au intrat în UZP pe uşa din dos, obţinând beneficii materiale la care nu aveau dreptul. Probabil, o fi existând şi câţiva cointeresaţi…. Dacă de la bun început se aplicau ad-literam prevederile STATUTULUI şi ale Hotărârilor ultimei AG, nu mai existau atâtea ilegalităţi comise de împricinat. LEGEA trebuie să primeze întotdeauna, deci şi-n acest caz.

Cât priveşte situaţia de la Tg.-Mureş, prietenii preşedintelui sunt cei de la cotidianul Cuvântul liber.

După mine, singura DOVADĂ care atestă faptul că ai fost ziarist este CARTEA DE MUNCĂ, şi nimic altceva. Şi normal, NU sunt de acord ca unii ziariştii să-şi cumpere vechimea de 5 ani în UZP.”

~