TALK SHOW: ÎNZESTRAREA FORŢELOR ARMATE ROMÂNE

11

La 6TV, în dialog cu viceamiralul (r.) prof. dr. ing. ION ALEXANDRU PLĂVICIOSU, contraamiralul de flotilă (r.) dr. ing. CONSTANTIN RUSU şi colonelul (r.) ing. AUREL CAZACU.

~