IATĂ DOVADA CĂ DORU DINU GLĂVAN CONTINUĂ SĂ MINTĂ

Documentul de mai jos, eliberat de autoritatea competentă, confirmă clarificarea situației UZPR în data de 19 octombrie 2017. Până la termenul acordat, instanța va analiza toate aspectele semnalate de către părți, urmând să ia o hotărâre.

În ceea ce privește anunțul lui Doru Dinu Glăvan privind o ipotetică adunare a unui ilegal Consiliu Director al unei uniuni pe care nu o mai conduce vă informăm următoarele:

1. Nelegalitatea și caracterul nestatutar al întâlnirii unor simpli cetățeni, deloc reprezentativi pentru UZPR formează încă obiectul analizei Judecătoriei sect.1 și nu suferă vreo înrâurire, în ceea ce privește soluția ce urmează a fi dată în mod obiectiv.

2. Soluția dată cererii lui D.D.Glăvan de înregistrare nu este definitivă și nici nu este în măsură a-i conferi acestuia mandatul de președinte al uniunii.

3. Hotărârea ce urmează a fi dată sesizării făcute de UZPR, prin Consiliul Director legal, cel ales la Adunarea Generală Extraordinară din 2 septembrie 2017, este singura în măsură a lumina situația generată negativ de concetățeanul D.D.Glăvan, întrucât face analiza condițiilor de legalitate în care a avut loc întrunirea simplilor cetățeni deloc reprezentativi pentru UZPR din 8 septembrie 2017.

* Nu vom ezita să facem apel la organele de menținere a ordinii de drept în cazul materializării amenințărilor neconstituționale ale lui D.D.Glăvan.

A10

ORIGINALUL AICI.

~