VIDEO: CONTRACTELE DE ARMAMENT ALE ROMÂNIEI

11115

La 6TV, în dialog
cu colonelul (r.) ing. Aurel Cazacu
despre
CONTRACTELE DE ARMAMENT ALE ROMÂNIEI.

~