VIDEO: UNIUNEA APĂRĂRII EUROPENE

Interlocutori, la 6TV, dr. Liviu Mureşan

65

şi dr. Alexandru Georgescu.

~