CORPUL PĂCĂLICILOR ARMATEI

Observ că un deloc charistmatic absolvent al studiilor de licență,
din cadrul unui obscur institut român de construcții civile și industriale

face pasiune pentru a comenta ceea ce nu se pricepe…

Rezon!

Mă mir că un umil finalizator al studiilor de master,
din cadrul unei şcolii desuete de studii politice și administrative

are îndrăzneala, ca să nu scriu inconştienţa, să se considere
mai presus de cei cu studii în străinătate
şi să îşi recomande discipolii pentru funcţii nemeritate în …

…Corpul Păcălicilor Armatei.

Pot pentru ca să zic!

Dar este pentru a treia oară când acest fost consilier,
al nu ştiu cărui prezident,
fost director al unei colegiu
de convertire a militarilor la viciile politichiei româneşti
şi fost consilier la un terţ mai deştept ca el, din M.Ap.N.,
pur şi simplu o ia razna,
comentând ceea ce nu ştie, nu va înţelege şi nu va accepta niciodată.

Structurile de relaţii publice, în armatele statelor membre ale NATO,
sunt coordonate, a se vedea situaţia de la Pentagon,
numai de militari, activi sau în rezervă.

Aici nemaifiind nimic de negociat.

Prin urmare nu sunt la comanda unor Vuvuzele,
vai de blana lor,
personaje asupra cărora voi reveni,
pentru că acestea par a fi în căldurile de iarnă.

Dar nici la aceea a unor, mă scuzaţi,
conserve expirate ale unor servicii subterane.

Dacă nu se potoleşte personajul,
nu Vuvuzeaua,
nici Conserva,
ci Umilul…
…prea plin de imaginaţia
care înlocuieşte realitatea trăită de cel în cauză,
îmi rezerv dreptul jurnalistic
de a creiona opţiunea sa, necontrolată,
la slugărnicie liber asumată.

Rezon.

~