SUMMIT-UL CONSILIULUI EUROPEI

3.1.

Brainstorming cu Andrei Vlășceanu, Mihai Ardelean şi Iulian Popescu.

~