Ne trezim la realitatea crudă?!…

Numai un naiv ar putea crede că un general în rezervă, cu stele prea repede acordate, pentru vârsta sa, a condus ceremonialul militar organizat cu prillejul trecerii la cele veşnice a ultimului monarh autohton.

A fost o formă inteligentă de menţinere a generalilor activi, din forţa combatantă a organismului militar românesc, departe de machiavelismul lumii politice româneştii, cu o clasă artificial creată şi programat compromisă pentru a justifica aducerea unui conducător străin, ca şi cum am trăit degeaba în ultimul sfert de secol!

Ne trezim la realitatea crudă, deloc machiată, sau nu?

~