AVERTISMENT EXPLICIT PENTRU BUDAPESTA: ILUZIA INTRACARPATICĂ

1101

Un moderator,
plus un transilvănean, Cristian Vaida-Coteanu,
cu strămoși inconfundabili și
un universitar, Marian Covlea
atent la reperele înaintașilor,
la 6TV.

~