Din perspectiva europenilor trăitori între Prut şi Nistru

~