BILĂ ALBĂ PENTRU COLONELUL (R.) PAUL VALERIAN TIMOFTE

~