Despre societatea în care trăim, ca într-o fabulă bine cunoscută

~