Z

1d

La 6TV, într-un schimb de opinii cu publiciștii
Răzvan Munteanu și Constantin Corneanu,
despre FORUMUL FRANCO-RUS:
„DIALOGUL DE LA TRIANON”.

~