Unde a fost condamnată Securitatea, de ieri, precum şi urmaşa de azi

~