STATUTUL ȘEFULUI STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII să nu fie afectat de capriciile unor bărbați neinstruiți în poligoane!

~