ARTA DEZINFORMĂRII

Nota bene:

Cum ar arăta o conferință autohtonă dedicată ARTEI DEZINFORMĂRII – varianta mioritică?

~