Diferența specifică

Respectul meu, pentru generali, pornește de la faptul că tatăl meu a comandat brigada de grăniceri care apăra frontiera de sud a României. Diferența specifică constă în faptul că nu confund gradele meritate, cu cele politice.

~