LA 6TV / CONCLUZIILE ADUNĂRII PARLAMENTARE A NATO

~