Frunți mereu plecate, când erau pe funcții înalte…

Comunicarea modernă înseamnă un respect real, nu mimat, pentru publicul țintă, o recunoaștere a unor poticneli profesionale anterioare, nu inventarea unei viziuni prezente bazată pe nevoia canceroasă de adulație, deloc justificată de închipuiri ale unor personaje încremenite în imaginea dezirabilă a unui trecut ce nu va mai fi viitor. Din păcate, unii seniori, altfel cu pretenții imagologice, refuză, în sinea lor, ca să accepte un prezent ce are prea puțin din ceea ce cred ei că li se întâmplă. Amuzant este detaliul conform căruia juniori promițători se lasă păcăliți de aparențele unor personaje care nu au fost altceva decât purtători triști de frunți mereu plecate. Frunți mereu plecate, când erau pe funcții înalte…

~