UN ROMÂN PREA IUBITOR DE ŢARĂ LIBERĂ ŞI PUTERNICĂ

1537

Cristian Vaida-Coteanu este un conaţional încăpăţînat să creadă în potenţialul ţării sale. Chiar dacă are fete rostuite prin moderne state europene, compatriotul Vaida-Coteanu nu se lasă păcălit de scorneala că ungurii ne vor fura din nou Transilvania, străvechi pământ românesc, sau de gogomănia că dodonii de pe malurile râului Bîc se vor extinde cu puţinele lor judeţe – temporar administrate în stil sovietic, dar care au fost anterior parte a României interbelice – dintre Prut şi Nistru, până la poalele Carpaţilor.

Conexiunea acestui român – prea iubitor de ţară liberă şi puternică -, cu bărbaţi de seamă din istoria ignorată în anii comunismului şi luată în zeflemea în primul deceniu de după schimbarea la faţă a Patriei, în decembrie 1989, explică îndârjirea cu care, în stilul său vulcanic, reiterează, pe micul ecran, apartenenţa României la Europa luminilor.

Vaida-Coteanu nu este un istoric, dar are memoria vie a clipelor petrecute lângă personalităţi precum Corneliu Coposu şi Ion Raţiu.

Vaida-Coteanu nu este un om politic, ci un român care visează la o politică inteligentă pentru România ce va trebui să revină la graniţele din 1 Decembrie 1918.

Vaida-Coteanu nu este un orator, ci un judecător bine cumpănit al cuvintelor care pot contribui la generarea masei critice necesare revigorării forţei de reacţie naţională la obrăzniciile unor megieşi.

Vaida-Coteanu nu este un om de presă, dar ştie să puncteze ceea ce nu numai pe el îl doare, atunci când se perindă prin arena publică pigmeii politichiei de azi, când destui români valoroşi sunt ţinuţi departe de ochii ageri ai opiniei publice autohtone.

La frumoasa aniversare a zilei sale de naştere, îi doresc inegalabilului Cristian Vaida-Coteanu viaţa la care jinduieşte cu ochii deschişi, alături de cei dragi din familia atât de numeroasă şi prin răspândire devenită, vorba vine, multinaţională.

La mulţi ani frumoşi!

~