Intervenții militare occidentale după Războiul Rece: evaluarea războaielor din Occident

Această carte oferă o examinare a eficienței intervențiilor militare occidentale în perioada de după Războiul Rece. Constituie o analiză cuprinzătoare, interdisciplinară a condițiilor, conduitei și consecințelor conflictelor armate post-Război Rece, în care statele occidentale, acționând ca o coaliție multinațională, au fost angajate într-o misiune de luptă ca forță intervenientă, nu ca imparțial pacificator.

Volumul identifică și analizează cauzele, justificările și obiectivele intervențiilor, precum și rezultatele unor astfel de angajamente.

Obiectivul principal este evaluarea eficienței acțiunilor militare ale statelor occidentale în aceste conflicte armate.

În afară de capitolele dedicate anumitor conflicte – cum ar fi războiul din Golf, Balcani, Afganistan, Irak și Libia – include și capitole în care experții rezumă implicațiile legale, politice, militare și economice ale tuturor acestor intervenții conduse de Occident.

Drept urmare, cartea ne ajută să înțelegem de ce s-au întâmplat aceste intervenții militare, cum au fost executate și care au fost rezultatele.

Ținând cont de impactul acestor expediții militare asupra securității globale, cartea oferă o explicație pentru unele dintre întrebările centrale privind forma actuală a ordinii internaționale și distribuția puterii la scară globală.

~