“Cel ce luptă pentru victorie numai cu sabia nu este un general bun”

Alexandru Oșca face parte dintre conaționalii recunoscători Armatei României, pentru șansa și onoarea de a fi purtat uniforma militară, în ani dificili, pentru țară, ajungând până la onorantele posturi de Șef al Arhivelor Militare Române (1992 – 2000), Şef al Serviciului Arhive şi Documentare Militară al Statului Major General (2000-2005) și Director al Serviciului Istoric al Armatei (2005-2006).

0849

Pe micul ecran, la emisiunile unde am avut plăcerea dialogului cu un interlocutor cu cumsecădenia Domniei Sale, a probat cumpănire în judecata unor evenimente și personalități care au influențat, sub o formă sau alta, istoria devenirii noastre naționale.

Probabil că una din explicațiile firii sale, care se deschide aidoma unei cărți dedicate lui Sun Tzu, este că stăpânește bine enunțul înțeleptului chinez anterior menționat:

“Cel ce luptă pentru victorie numai cu sabia nu este un general bun.”

Asta pentru că distinsul colonel Alexandru Oșca, chiar dacă nu are aurit epoletul uniformei din seiful propriilor amintiri, rămâne cu o conduită, un discurs și o bursă personală de idei istorice mai presus de orice răutate pasageră umană.

La mulți ani frumoși, Distinse Domnule Colonel Alexandru Oșca!

~