Sala de reanimare a istoriei sincere a poporului român…

~