Instruirea personalului Corpului Multinațional de Sud-Est

👀
c1

👉 Între 23 și 25 noiembrie se desfășoară instruirea personalului Corpului Multinațional de Sud-Est, din București, cu participarea unor experți militari americani.

c2

✍️ Ca ofițer român – acum în rezervă -, care am activat la Corpul Multinațional de Nord-Est, din Polonia, ca șef al Centrului de Informare al Presei, cu peste o sută de ofițeri și subofițeri aliați în subordine, observ evoluția practică, de la momentul înființării, la cel al coagulării profesionale a echipei multinaționale ce constituie statul major al Corpului Multinațional de Sud-Est.

~