În dimineața de Crăciun

?

m----

Mareșalul August von Mackensen plecând de la biserică,
după slujbă, în dimineața de Crăciun,
în Bucureștiul ocupat,
în anul 1916.

~