Pe drumul acoperit de zăpadă din Câmpina

?

m---

Trupe germane pe drumul acoperit de zăpadă din Câmpina,
districtul petrolier al României, ianuarie 1917.

~