Aşa se guvernează eficient, inguidibil, buşificator şi bilibizdrocizant

~