Opțiunea Finlandei

7

Finlanda este un stat cu dorința unor relații de bună vecinătate cu statele limitrofe. Armata finlandeză are un efectiv de 21.500 de militari și sprijinul a 900.000 de rezerviști. Decizia de achiziție ține de o evaluare strategică menită a întări forța disuasivă finlandeză.

~