CONCEPTUL STRATEGIC AL NATO / Scop și principii

1. NATO este hotărâtă să protejeze libertatea și securitatea Aliaților. Scopul său cheie și cea mai mare responsabilitate este să ne asigurăm apărarea colectivă, împotriva oricăror amenințări, din
toate direcțiile.
Suntem o Alianță defensivă.

2. Legătura transatlantică dintre națiunile noastre este indispensabilă pentru securitatea noastră. Noi suntem
legați între noi de valori comune: libertatea individuală, drepturile omului, democrația și regula legii.
Rămânem ferm dedicați scopurilor și principiilor Cartei Națiunilor Unite și Tratatului Atlanticului de Nord.

3. NATO este forumul transatlantic unic, esențial și indispensabil pentru consultare, coordonare și acționăm în toate problemele legate de securitatea noastră individuală și colectivă.
Noi ne vom consolida Alianța pe baza securității noastre indivizibile, a solidarității și a fermității noastre, a angajamentului de a ne apăra reciproc, astfel cum este consacrat în articolul 5 din Tratatul Atlanticul de Nord.
Capacitatea noastră de a descuraja și de a apăra este coloana vertebrală a acestui angajament.

4. NATO va continua să îndeplinească trei sarcini de bază:

-descurajare și apărare;
– prevenirea crizelor și management;
– și securitatea cooperantă.

Acestea sunt complementare pentru a asigura
apărarea și securitatea colectivă a tuturor Aliaților.

5. Ne vom spori reziliența individuală și colectivă și avantajul tehnologic.
Aceste eforturi sunt esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor de bază ale Alianței.
Vom promova buna guvernare și vom acționa pentru integrarea schimbărilor climatice, securității umane și a priorităților pentru Femei, Pace, și a agendei de securitate pentru toate sarcinile noastre.
Vom continua să promovăm egalitatea de gen, ca o reflectare a valorilor noastre.

~