La NEWSWEEK ROMÂNIA

📬 Azi a apărut la chioșcuri numărul 140
al revistei NEWSWEEK ROMÂNIA
– DIRECTOR Sabin Orcan, redactor-șef Petre Bădică -,
care include și CRONICA NATO,
unde am inserat comentariul intitulat
<< Democrațiile consolidate strâng rândurile>>.
Le mulțumesc frumos celor doi jurnaliști pentru ospitalitatea lor.

3

~