RECURSUL LA …Dorel (!!!) ține de primitivismul politichiei românești…

Nu un președinte cu simțul umorului,
CUM SUSȚINE ALDE FLorin CĂLINESCU,
ci unul cu simțul realității – deloc machiate –
este necesar ROMÂNIEI.
RECURSUL LA …Dorel (!!!) ține de
primitivismul politichiei românești…
CARAGIALE.
CU AGAMIȚĂ DANDANANCHE
ȘI NAE CAȚAVENCU
A DEVENIT BRUSC REDIVIVUS…
😱

~