Posts tagged: Immediate Response 2012

Militarii celor 625.266 de muntenegreni

120601-A-OD503-032

Când în România unii îşi mai aminteau de Ziua Copilului, soldaţii din Muntenegru se jucau de-a… războiul cu camarazii croaţi şi cei americani, cărora le-au pregătit o ambuscadă, în cadrul exerciţiului multinaţional Immediate Response 2012/Răspuns Imediat 2012, derulat în Croaţia.

Posibil ca muntenegrenii să ştie ce credea Sun Tzu: războiul este asemănător focului, cei ce nu vor să depună armele pier de arme…

Soldaţii celor 2.000.000 de sloveni

S.S.

În momentul începerii demantelării Iugoslaviei conform sarcasmului german, iniţiator şi răzbunător, “Mai micuţ este mai drăguţ..”, cu referire la fiecare stat rezultat din dezintegrarea federaţiei a cărui garant a fost Tito, cel ce a umilit militarii Wehrmachtului, în cel de-Al Doilea Război Mondial – Slovenia a fost prima republică desprinsă de sub tutela Belgradului, din care trupele federale s-au retras fără luptă, dar cu toată bogăţia băncii centrale din capitala ţării – Liubliana.

Acum, exerciţiul multinaţional Immediate Response 2012/Răspuns Imediat 2012 a creat situaţia în care militarii sloveni acţionează în misiuni simulate de luptă, alături de camarazii americani. Soldaţii sloveni fiind echipaţi cu puşti de tipul FN F2000 Bullpup Assault.
Răspuns Imediat 2012 este expresia arondării publice militare totale, a spaţiului ex-iugoslav, de către NATO. Rusia fiind tot mai mult – pentru slavii aflaţi la vest de România – o nălucă vetustă, dincolo de Nistru…

“Răspuns Imediat 2012”

Explicarea modului în care se utilizează Sistemele Europa de Instrumentaţie Dislocabilă/DISE, cu laser, GPS şi computere:

DISE este conceput pentru a detecta împuşcarea combatantului cu arma inamicului, pe timpul instruirii premergătoare acţiunilor de luptă. Sistemul DISE este similar cu sistemul MILES, dar cu o tehnologie actualizată. În videoclipul de mai sus, militari din Bosnia sunt instruiţi să folosească echipamentele DISE pentru exerciţiul “Immediate Response 2012/ Răspuns Imediat 2012” – organizat în Croaţia.

120526-A-OD503-040

În imaginea de mai sus, militari din opt state partenere ale NATO se pregătesc să ridice steagurile ţărilor lor, după ce generalul-maior Dragutin Repinc, comandantul Forţelor Terestre Croate, a vorbit despre formarea multinaţională a forţelor armate, în prima zi a exerciţiului Immediate Response 2012, pe 26 mai.
Răspuns Imediat 2012 este un exerciţiu terestru tactic multinaţional, derulat cu participarea a 700 de militari americani, croaţi, albanezi, bosniaci, muntenegreni şi sloveni. Macedonia şi Serbia au trimis observatori la acest exerciţiu.

Immediate Response 2012 este parte a programului de exerciţii a Comandamentului Trupelor Americane din Europa, fiind conceput pentru a spori interoperabilitatea între armata SUA şi ţările partenere, şi pentru a ajuta participanţii să se pregătească să acţioneze, cu succes, într-un mediu integrat multinaţional.

~