MARIAN NENCESCU – luminând “Biblioteca Bucureştilor”

A-Well-Designed-Library-Wall

“Dincolo de precizia detaliilor, de autenticitatea gesturilor şi a replicilor răzbate comentariul auctorial, model de exigenţă şi probitate istorică:Am spus că moartea pune capăt tuturor istoriilor? Cred că m-am înşelat…Suntem martorii unui recurs perpetuu, cu nicio şansă de a fi câştigat vreodată. Nicio şansă de a i se restitui Mareşalului onoarea pierdută şi viaţa ce i-a fost luată…Privită numai şi astfel, cartea îndeamnă la lectură şi, implicit, la reflexie.

Rândurile de mai sus fac parte dintr-un cursiv al publicistului Marian Nencescu, despre O biografie “coerentă” – Ion Antonescu, văzut de Teşu Solomovici.

Marian Nencescu este redactorul-şef al revistei lunare “Biblioteca Bucureştilor”. O corabie spirituală spre o lume nuanţată, un far plutitor – pe o mare bântuită de cinismele inculturii atotputernice de azi.

Despre motivaţiile, proiectele şi reuşitele unui conaţional marcat de un optimism nativ, într-un dialog atipic, ce va fi publicat în perioada următoare.

Marian Nencescu fiind acum un spirit ce nu s-a predat întunericului propovăduit de oratorii falselor valori naţionale.
________________________________

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~