Posts tagged: Marian Nencescu

553 de ani

Stema

Cu prilejul împlinirii a 553 de ani de la prima atestare documentară a Bucureştilor – la 20 septembrie 1459 -, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, împreună cu Universitatea de Apărare “Carol I” şi cu Ordinul Militar de România, organizează joi, 20 septembrie, între orele 11:00-13:00, în Auditorium, la sediul central, Str. Tache Ionescu nr.4, Sect. 1, colocviul cu tema:

BUCUREŞTII: catalizator al civilizaţiei româneşti

Cuvânt de deschidere: Dan DARABONT, viceprimar, Primăria Municipiului Bucureşti.

Comunicările vor fi susţinute de: acad. Răzvan THEODORESCU; prof. univ. dr. Alexandru ATHANASIU; general-locotenent, prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI; prof. univ. dr. Panait. I. PANAIT şi dr. Florin ROTARU.

Persoană de contact: Marian Nencescu
Tel.: 0742.357.872; e-mail: nencescu_marian@yahoo.com

MARIAN NENCESCU – luminând “Biblioteca Bucureştilor”

A-Well-Designed-Library-Wall

“Dincolo de precizia detaliilor, de autenticitatea gesturilor şi a replicilor răzbate comentariul auctorial, model de exigenţă şi probitate istorică:Am spus că moartea pune capăt tuturor istoriilor? Cred că m-am înşelat…Suntem martorii unui recurs perpetuu, cu nicio şansă de a fi câştigat vreodată. Nicio şansă de a i se restitui Mareşalului onoarea pierdută şi viaţa ce i-a fost luată…Privită numai şi astfel, cartea îndeamnă la lectură şi, implicit, la reflexie.

Rândurile de mai sus fac parte dintr-un cursiv al publicistului Marian Nencescu, despre O biografie “coerentă” – Ion Antonescu, văzut de Teşu Solomovici.

Marian Nencescu este redactorul-şef al revistei lunare “Biblioteca Bucureştilor”. O corabie spirituală spre o lume nuanţată, un far plutitor – pe o mare bântuită de cinismele inculturii atotputernice de azi.

Despre motivaţiile, proiectele şi reuşitele unui conaţional marcat de un optimism nativ, într-un dialog atipic, ce va fi publicat în perioada următoare.

Marian Nencescu fiind acum un spirit ce nu s-a predat întunericului propovăduit de oratorii falselor valori naţionale.
________________________________

~