Mihu Laurențiu despre reuniunea Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantică

~