REMEMBER

Clubul Militar Român de Reflecţie Euroatlantică este un areal mediatic pentru personalităţi publice şi formatori tineri de opinie, care susţin rolul semnificativ al României în cadrul NATO şi efectul dezirabil benefic al prezenţei noastre în Uniunea Europeană.

Au evoluat la această inedită tribună publică români cărora le pasă de viitorul naţiunii noastre, compatrioţi cu o substanţială expertiză în domeniul securităţii internaţionale şi în acela al istoriei naţionale.

Din această perspectivă am inserat mai jos emisiunile în care, pe micul ecran, cei care susţin valorile libertăţii, democraţiei şi statului de drept şi-au exprimat părerile aparte, de o manieră echilibrată, tipică unui think tank axat pe promovarea gândirii critice avizate în domeniul Apărării Naţionale.

Numărul adepţilor acestei coagulări benevole, informale, imagologice este mai mare decât cel iniţial şi mai mic decât acela din perioada următoare, criteriile intrării în această arenă fiind cele ale meritocraţiei şi bunului simţ civic.

1354

~