Recitim ARTICOLUL 5, din Tratatul Atlanticului de Nord, din 04.04.1949 ?

<< Părţile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor părţilor şi, în consecinţă, sunt de acord că, dacă are loc un asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la autoapărare individuală sau colectivă, recunoscut prin art. 51 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, va sprijini partea sau părţile atacate, prin realizarea imediată, individual şi împreună cu celelalte părţi, a oricărei acţiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forţei armate, în vederea restabilirii şi menţinerii securităţii în spaţiul Atlanticului de Nord. Orice astfel de atac armat şi toate măsurile adoptate ca urmare a acestuia vor fi imediat aduse la cunoştinţă Consiliului de Securitate. Aceste măsuri vor înceta după adoptarea de către Consiliul de Securitate a măsurilor necesare pentru restabilirea şi menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.>>

Atenție! Nu scrie de un atac armat împotriva unei țări care vrea să devină – pe repede înainte, prin schimbarea criteriilor de aderare peste noapte – membră a NATO, aceasta fiind deja atacată de un stat vecin, conflictul fiind în curs de derulare, cu un final trâmbițat, dar oricum îndepărtat.

Cine va accepta aderarea la Alianța Nord-Atlantică, a unei țări aflate deja în conflict armat cu un stat megieș poate să își trimită bărbații de peste 18 ani ca să își caute ranițele, de sport, militare ș.a.m.d.

Doar vine Generalul Iarnă, întâi pe Frontul de Est și apoi la granița răsăriteană a NATO. De aceea să nu uităm cuvintele lui John Fitzgerald Kennedy, cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite: „Pentru că într-o democrație, fiecare cetățean, indiferent de interesul său pentru politică, „deține funcția”; fiecare dintre noi este într-o poziție de responsabilitate; și, în final, tipul de guvernare pe care îl obținem depinde de modul în care îndeplinim responsabilitățile. Noi, oamenii, suntem șefii și vom obține genul de conducere politică, fie ea bună sau rea, pe care o cerem și o merităm”.

Dar asta este doar la ei, peste Ocean…

Citiți mai mult aici.

~