Posts tagged: Locotenent-colonelul Romeo Feraru

Simbolistica dacică în heraldica Armatei României

Al XIV-lea Congres Internațional de Dacologie

Simbolistica dacică în heraldica Armatei României
– Divizia 2 Infanterie „Getica”-

111

Fundația „Mareșal Alexandru Averescu” a participat la Congresul Internațional de Dacologie, organizat de “Dacia Revival International Society” și desfășurat la Buzău, în perioada 16-19 august 2013.

Programul științific al congresului a fost structurat pe trei secțiuni – ”Bogdan Petriceicu Hasdeu: «Pierit-au dacii ?»”, ”Misterul tezaurului de la Pietroasele” și ”Dacii în conștiința lumii”. Au suținut lucrări peste 100 de participanți (lingviști, istorici, cercetători) din Australia, Italia, Elveția, Franța, SUA și România.

222

Fundația Mareșal Alexandru Averescu a fost reprezentată de locotenent-colonelul Romeo Feraru cu expunerea Simbolistica dacică în heraldica Armatei României – Divizia 2 Infanterie „Getica”.

333

Programul congresului a cuprins o serie de vizite de documentare organizate de către autoritățile locale și Asociația ”Origini” la obiective istorice din județul Buzău: Obeliscul – Buzău 1600 de ani, din Parcul Crâng, unde a avut loc primirea oficială a oaspeților, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Mănăstirea Ciolanu, Tabara de sculptură Măgura, Fântâna lui Mihai Viteazul, Pietroasa Mică, Gruiul Dării, Biserica dintr-o piatră și cimitirul dacic din Năeni.

„Străjer în calea furtunilor”

revista12

Străjer în calea furtunilor, nr. 12, 2012
________________________________

Profesor Emil Niculescu:

Magazinul militar semestrial „Străjer în calea furtunilor” (nr.12, 2012, 100p.), editat de Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu” debutează cu editorialul 1 Decembrie, identitate şi mândrie naţională , o glosă asupra Zilei Naţionale a României aparţinând directorului publicaţiei, gl. bg. dr. Nicolae Ciucă.

„Agenda fundaţiei” adună acţiunile ultimelor şase luni: simpozionul 95 de ani de la succesul Armatei a 2-a în ofensiva de la Mărăşti, cea de a doua ediţie a taberei Tânărul cercetaş, ceremonia de inaugurare a Cimitirului Militar din comuna Deleni, judeţul Iaşi, unde odihnesc peste 600 de eroi ai Regimentului 48 Infanterie Buzău din campania 1916-1917, precum şi o recapitulare, pas cu pas, a proiectului ce a avut ca subiect brava unitate amintită, premierea unor meritorii comunicări ştiinţifice de istorie.

La secţiunea „eveniment” se evocă momente consemnate în documente, memorii, jurnale şi literatură asupra sărbătorirea Zilei Armatei României, de la 10 mai 1881 către prezent şi contribuţia militarilor buzoieni la înfăptuirea Marii Uniri.

Corespondenţa din „teatrele de operaţii” este expediată din Afganistan şi semnată de maistrul militar cls. I Iulian Cadulencu.

Zona istorie, cultură se deschide cu o intervenţie a regretatului academician Florin Constantiniu, Racovski şi problema Basarabiei la începutul anilor ’20, însoţită de o evocare a istoricului, datorată locotenent-colonelului dr. Florin Şperlea.

Colonelul (r.) profesor doctor Petre Otu aduce o definire a rolului avut de generalul Averescu în victoria de la Mărăşti, iar Valeria Bălescu oferă date temeinice şi inedite asupra Societăţii „Mărăşti” în realizarea memorialului din istoricul câmp de bătălie.

Campania din sudul Basarabiei încheie serialul dedicat Regimentului 48 Infanterie, de către locotenent colonel Liviu Corciu. În addenda la un portret al locotenentului aviator Ion Voiculescu, schiţat în numărul precedent al revistei, Viorel Frîncu aduce în oglindă memorialul original al pilotului.

Sub titlul Unde sunt cei care nu mai sunt, Emil Niculescu reflectă un fragment din drama armatei regale române, aşa cum este mărturisit de memoriile din carceralitate ale buzoianului Teodor Duţu.

Pagini privind premilitarii ieşeni din vara lui 1944 semnează profesorul doctorand Lucian Spirido, iar Viorel Gheorghe documentează înregistrarea operaţiilor informative sovietice în România, înainte de declanşarea „Operaţiunii Barbarossa”.

Meritele de novator al artei militare ce revin domnului primei uniri, Mihai Viteazul, sunt puse în relief de Alexandru Cristian.

„Memoria veteranilor” este ilustrată de un interviu acordat de longevivul sergent major Aurel Mâncu, mărşăluitor între Odesa şi Cehoslovacia.

Teoria militară strânge contribuţii asupra Strategiei NATO pentru combaterea terorismului, datorate gl. bg. dr. Nicolae Ciucă şi date despre emergenţa în ascensiune a puterii Turciei contemporane furnizate de colonelul dr. Vasile Cerbu.

Ghidajul prin arealul buzoian, de la Măgura la Siriu, şi-l asumă, şi de această dată, locotenent-colonelul Romeo Feraru, redactorul șef al revistei.

Secţiunea „mozaic” asigură finalul revistei, cu ştiri despre viitorii ofiţeri ai forţelor aeriene şcoliţi la Boboc, iniţiative ale filialei locale a Asociaţiei Soţiilor Cadrelor Militare, concursul aplicativ militar din cadrul „Memorialului general Baştan”, participarea Diviziei 2 Infanterie „Getica” la aplicaţia „SIRET 12” şi prezenţa acesteia la ceremoniile dedicate Zilei Armatei României, acţiuni ale geniştilor buzoieni şi inaugurarea unui bust al colonelului Pavel Zăgănescu, în oraşul său natal, Râmnicu Sărat.

Comandamentul de la Buzău – ocupat paşnic

DSC_0972

Comandamentul de la Buzău a fost ocupat paşnic, de către 40 de elevi din 11 colegii naţionale, licee şi grupuri şcolare din Pătârlagele, Râmnicu Sărat şi Buzău, care au participat acolo, benevol, la concursul iniţiat de Fundaţia “Mareşal Alexandru Averescu” – al cărei cardinal este inimosul Romeo Feraru – dedicat Zilei Naţionale a Românei.

Juriul? A fost format din locotenent-colonelul dr. Florin Şperlea, profesorii Mihaela Alexandru şi Sorin Turturică, plus istoricul Manuel Stănescu.

Cei trei laureaţi? Locul I – Alina Mădălina Moise, de la Colegiul Naţional “B.P. Haşdeu” din Buzău, cu nota 10 și felicitările juriului, locul II – Simona Ferentz, tot de la Colegiul Naţional “B.P. Hasdeu” și locul III – Cosmin Gheorghe de la Seminarul Teologic “Chesarie Episcopul” din Buzău.

Nu ar fi stricat şi un party în final, pe terenul învecinat, cu dans pe melodii simpatizate de ocupanţii comandamentului amintit:

“CRUCEA MOLDAVĂ”, PENTRU O ROMÂNCĂ ÎN VÂRSTĂ DE 105 ANI!

DSC_0241

Fundaţia “Mareşal Alexandru Averescu” – Buzău a inaugurat marţi, 23 octombrie a.c., Cimitirul Militar din comuna Deleni, judeţul Iaşi, unde se odihnesc eroi din Regimentul 48 Infanterie Buzău.

DSC_0051

La inaugurarea cimitirului s-a organizat o ceremonie militară, la care au participat oficialităţi civile şi general de brigadă Nicolae Ciucă – preşedintele Fundaţiei “Mareşal Alexandru Averescu”, general de brigadă Vasile Roman, comandantul Garnizoanei Iaşi, preşedinţii Asociaţiei Cultul Eroilor din judeţele Iaşi şi Buzău. Cu acest prilej a fost dezvelită o placă comemorativă.

Ulterior, membrii Fundaţiei “Mareşal Alexandru Averescu” s-au deplasat la doamna Elena Viţelariu, în vârstă de 105 ani,
DSC_0330

care a trăit evenimentele din anul 1917.

Acolo, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei i-a oferit doamnei Viţelariu Crucea Moldavă, cea mai înaltă distincţie acordată de mitropolie, iar fundaţia a oferit o diplomă, un buchet de flori şi i-a urat zile senine.

DSC_0259

Regimentul 48 Infanterie Buzău a contribuit, în Primul Război Mondial, la făurirea României Mari. În anul 1916, militarii regimentului au luptat pe Valea Oltului şi în bătălia Sibiului. În 1917 au participat la luptele de la Mărăşeşti. În iarna anului 1917, armata română, retrasă in Moldova, a fost cuprinsă de epidemia de tifos exantematic. Atunci au decedat peste 600 de militari buzoieni, aflaţi in refacere in zona Deleni-Maxut, judetul Iaşi, fiind îngropaţi în Cimitirul Militar de la Deleni.

FUNDAŢIA “MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU”: „Străjer în calea furtunilor”

Coperta1 Strajer 11
______________________________________________

Autorul prezentării: Emil Niculescu

______________________________________________

Numărul 11, al cadranului militar semestrial, editat de Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu”, are drept reper aniversarea a 95 de ani de la bătălia de la Mărăşti (9/22 iulie – 19iulie/1august 1917), victorie în ofensivă obţinută de Armata a 2-a, sub conducerea generalului Alexandru Averescu, subiect al editorialului preşedintelui fundaţiei, generalul de brigadă dr. Nicolae Ciucă.

Acelaşi moment al istoriei militare este reliefat de contribuţia Valeriei Bălescu: „Mărăşti – o promisiune onorată”. Tot la secţiunea „eveniment” se află file de istorie, asupra evoluţiei Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”- Boboc, „O sută de ani de învăţământ militar aeronautic”, rânduri scrise de comandorul dr. Marius-Adrian Nicoară.

Din teatrele de operaţii, se vizează cei zece ani de prezenţă a trupelor române în Afganistan, o componentă a tonusului moral al acestora – „Biserica, lăcaş al comuniunii şi comunicării prin rugăciune” de preot maior Alexandru Tudose – şi o incursiune insolită în statutul femeii afgane: „Un altfel de misiune …”, întreprinsă de căpitan psiholog Adriana Alecu.

Capitolul dedicat istoriei şi culturii are în sumar episodul cinci al serialului dedicat participării Regimentului 48 Infanterie Buzău în Războiul Întregirii, semnat de locotenent-colonelul Liviu Corciu, un flash asupra relaţiilor dintre omul politic Alexandru Averescu şi Ion I.C. Brătianu, realizat de Alexandru Cristian, şi o mai puţin cunoscută istorie, legată de fiul scriitorului V. Voiculescu, el însuşi medic militar în Primul Război Mondial, „Ion Voiculescu, un icar cu obârşii buzoiene”, unde Viorel Frîncu relevă condiţia de pilot militar a acestuia, pe Frontul de Est, în a doua conflagraţie mondială.

Memoria veteranilor este prezentă prin interviul acordat de Nicolae Ispas, posesor al unor amintiri despre frontul şi prizonieratul din Est.

Tot aici se aliniază, la cea de a 160 aniversare a clasicului, fragmente dintr-un documentar, „Caragiale şi armata” şi o evocare, prin memorialişti din lumea literară, a omului politic Averescu , realizate de Emil Niculescu; „raftul cu cărţi” avizează asupra unor apariţii editoriale recente, interferente cu istoria militară buzoiană.

Teoria militară se ilustrează prin contribuţiile colonelului dr. Vasile Cerbu, despre evoluţiile şi tendinţele actuale ale unor importanţi vectori militari, precum Federaţia Rusă şi Turcia, şi locotenent-colonelului Mihai Popa, focalizat pe „Operaţiile bazate pe efecte – trecut, prezent şi viitor”.

Locotenent-colonelul Romeo Feraru propune, în „areal buzoian”, o călătorie la vulcanii noroioşi de la Pîcle, traseu ce poate include şi vizita a două monumente istorice, mânăstirea Răteşti şi „cetăţuia”, de la Berca, vestigiile fortificaţiilor unei foste mânăstiri, azi biserică de mir, aparţinând epocii brâncoveneşti.

În final este semnalarea împlinirii a 80 de ani de existenţă a Batalionului 47 Comunicaţii şi Informatică „Nicolae Petrescu”, a cărui profil aparţine colonelului Cristian Serescu.

O sută de pagini propuse pentru o lectură variată tematic, interesantă prin ineditul unor subiecte, scrupulos documentate, semnalând prezenţa, în varii ipostaze, a segmentului militar al Buzăului.

~