Apartenenţa Basarabiei la Rusia – „nu se poate niciodată”!

G.B.

Gheorghe Buzatu
__________________________________

În mod obişnuit, istoricii trecutului recent ezită în a stabili care a fost ultima dată de rezonanţă a regimului Ceauşescu. În ce ne priveşte, dintre atâtea sugestii, propunem să ne oprim asupra unei singure zile de anvergură istorică – 13 noiembrie 1989. Aceasta impunându-se categoric selecţiei noastre după cel puţin două criterii cardinale.

În primul rând, la 13 noiembrie 1989 N. Ceauşescu a condus, pentru numai 70 de minute, o şedinţă plenară a C.P.Ex. al C.C. al P.C.R., iar, cu acel prilej, trebuind să supună dezbaterii Raportul de vreo 140 de pagini ce urma să fie prezentat plenului proiectatului Congres al XIV-lea al P.C.R. (Bucureşti, 20-24 noiembrie 1989), liderul – din proprie voinţă, precum de regulă în ultima vreme! – a preferat să insiste exclusiv asupra problemelor grave aferente „dosarului România – U.R.S.S.” şi care, a remarcat în mai multe rânduri vorbitorul, trebuiau soluţionate neîntârziat, aşa precum:

Basarabia-Pământ-Românesc

– Problema Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a Insulei Şerpilor;

– Realităţile izvorâte din continua aplicare a Pactului Hitler-Stalin din 23 august 1939;

– Tezaurul României depozitat de la sfârşitul primului război mondial în Rusia;

– Stabilirea unor legături corespunzătoare între România şi Republica Moldova;

– Situaţia în Balcani;

– Combaterea tentativelor de-a se impune un nonsens – recunoaşterea a două popoare – „poporul moldovenesc” şi poporul român (?!).

Stenograma dezbaterilor reţine, în mai multe rânduri, intervenţiile prompte şi la obiect ale Elenei Ceauşescu, care şi-a susţinut cu fermitate soţul: – fie în problema Tezaurului, pretinzând ca ruşii „să ne dea de la ei”; – fie în problema „apartenenţei Basarabiei” la Rusia, ceea ce „nu se poate niciodată”.

MATERIALUL INTEGRAL POATE FI CITIT APĂSÂND AICI.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~