LA 6TV: NATO ÎNTRE BREXIT ŞI RUSIA

2017

La 6TV, cu generalul (r.) dr. CONSTANTIN DEGERATU.

~