Posts tagged: NECESARA REINTREGIRE A ROMÂNIEI

RECURS ISTORIC ”200” Apel manifest

Opinie de dr. Mircea Chelaru,
Vicepreședinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni
Argeș, 27 Martie 2012
_________________________________

Conștiința de sine a popoarelor, și cu atât mai mult a națiunilor statornice, se plămădește în timpul istoric, iar istoria nu este o sumă de întâmplări înregistrate de scrisuri arhivate, ci viață producătoare de civilizație autentică.

Istoria, alături de limbă, credință, cântec, onomastică și toponimie este temeiul conștiinței identității de sine a unei națiuni.

Spațiul în care aceste repere de identitate se manifestă este asemenea pântecului fertil unde se adăpostește tainica naștere a popoarelor.
Read more »

BLESTEMUL SOVIETIC – REDIVIVUS?

© 23 august 1939, ziua în care păcălicii Berlinului
– şi s-ar putea ca istoria să se repete şi în 2010 –
au cedat lui Stalin Basarabia, in integrum şi nordul Bucovinei
– blestemat să fie numele
celor care au semnat şi îngăduit o asemenea fărădelege.

Am postat mai jos două filmuleţe care nu au nevoie de traducere,
fiind un remember necesar pentru a nu ne îmbăta cu apă rece,
ci doar cu dârzenia necesară marilor momente istorice.

Basarabia a fost, este şi va fi pământ românesc.

Indiferent cine este şi va fi vodă, în noiembrie, la Chişinău,
Măria Sa, poporul român, in integrum, primeşte soarele
doar de la Bucureşti.

~