La 6TV, cu generalul (r.) dr. CONSTANTIN DEGERATU

17

Un talk show necesar românilor lucizi.

~