Posts tagged: URSS

Putin vrea refacerea graniţelor ex-sovietice (video)

1017790

Evenimentul zilei de 23 ianuarie 2012, la Moscova? Articolul lui Vladimir Putin, multiplicat de presa loială lui, în care se referă la problemele importante din politica naţională, afirmând că ţara sa a fost întotdeauna una multinaţională.

Iată ce scrie premierul rus: “Vedem ce se întâmplă în lume, riscurile grave care se acumulează prin escaladarea tensiunilor interetnice şi între cei cu diferite convingeri religioase – acestea constituie realitatea de azi. Naţionalismul şi intoleranţa religioasă devin o bază ideologică, pentru unele dintre cele mai radicale grupuri şi mişcări – distrugând sau erodând state, şi divizând societăţile acestora. Fluxurile colosale de imigraţie – şi avem toate motivele să presupunem că acestea vor continua să crească – sunt deja menţionate precum o nouă “Mare Migraţie a Umanităţii,” capabilă de schimbare a structurilor familiare şi imaginilor unor continente întregi. Milioane de oameni sunt în căutare de o viaţă mai bună şi părăsesc regiunile afectate de foamete cronică şi de conflicte, sărăcie şi tulburări sociale. “

Şi, deşi situaţia naţională a Rusiei pare a fi similară cu cele din ţările occidentale, o analiză mai atentă – din perspectiva Moscovei, precum o face postul de telviziune RT/ Rusia Azi – duce la concluzia că Federaţia Rusă este total diferită, deoarece istoria sa este a unui stat multinaţional de secole.

Ce mai afirmă gospodin Putin? Faptul că “în ciuda unor similarităţi superficiale, situaţia noastră este fundamental diferită. Problemele noastre naţionale şi de imigraţie sunt direct legate de prăbuşirea Uniunii Sovietice şi, în esenţă, de Rusia Mare – a cărei fundamentare istorică a avut loc în secolul 18 -, de degradarea ulterioară şi inevitabilă a instituţiilor de stat, sociale şi economice, precum şi de decalajul enorm de dezvoltare pe teritoriul post-sovietic. “

Cu un orgoliu vizibil şi o ţintă precisă – peste Ocean – Vladimir Putin, alias Vova, mai susţine că, din punct de vedere istoric, Rusia “nu e un stat etnic, o oală de topire, precum în lumea americană, unde fiecare este, într-un sens, sau altul, un migrant”.

Şi pentru ca să înţeleagă bine şi occidentalii, dar şi liderii ţărilor încă membre în Comunitatea Statelor Independente, Vova – adorat de atâtea conaţionale, mai mult sau mai puţin adolescente, dar sensibile la potenţa sa imaginabilă – scrie negru pe alb: “Rusia a apărut şi s-a dezvoltat timp de secole ca un stat multinaţional. Un stat în care un proces de adaptare reciprocă, de penetrare reciprocă, de amestec al naţiunilor la nivelele familial, amical şi cel al ocupării forţei de muncă a constituit o constantă a mersului înainte.”

Acum am înţeles! Basarabia a fost penetrată! Şi la 200 de ani de la ocuparea sa de către trupele ţariste a produs, la nivelele menţionate, prioritar fiind cel…amical, o comunitate deloc neglijabilă de votanţi care nu îşi doresc decât revenirea la Maica Rusie.

Dar vrea Vova un stat rus puternic? Nu!

În acelaşi articol vine cu o teorie demnă de vremea lui Adolf Hitler, deoarece atenţionează asupra pericolului că “încercarea susţinerii construcţiei unui stat rus naţional, monoetnic contrazice istoria noastră de mii de ani” şi ar putea duce la distrugerea folclorului (inclusiv a cazaciocului?… ei, aş!) şi statalităţii Rusiei.

Ca şi Lenin, la începutul consolidării statului sovietic, Vladimir Putin răspunde singur la întrebarea: ce-i de făcut?

Context în care a punctat priorităţile politicii naţionale a Rusiei subliniind că ar trebui puternic îmbunătăţită calitatea politicii de migraţie legală a ţării, ce ar trebui să fie strict diferenţiată.

Vova a mai avertizat, pe cei care vizitează regiuni cu diferite tradiţii culturale şi istorice, că ar trebui să îi trateze pe cetăţenii de acolo cu cel mai mare respect.

Concomitent, sistemul juridic, trebuie, de asemenea, să fie consolidat, împreună cu crearea unor agenţii guvernamentale eficiente de aplicare a legii.
În traducere liberă – порядок и дисциплину!/ordine şi disciplină!

Premierul rus s-a mai referit şi la integrarea civilizată, umană şi la socializarea migranţilor.

El consideră că atractivitatea educaţiei şi valorile astfel promovate constituie un instrument motivational pentru integrarea migranţilor în societate, în timp ce învăţământul de proastă calitate ar putea provoca izolarea mai mare, a nou veniţilor, în comunităţile ruse.

Urmează bomboana pe coliva URSS!

De ce? Pentru că aspirantul la al treilea mandat prezidenţial la Kremlin a afirmat că numai integrarea strânsă în spaţiul post-sovietic ar putea crea soluţia pentru rezolvarea problemelor cauzate de migraţia necontrolată între fostele state sovietice.

Din acest moment, cine mai crede, la Bucureşti şi Chişinău, că Transnistria va mai reveni, cândva, în graniţele celui de-al doilea stat românesc, poate să-şi facă dosar de pensionare din viaţa politică.

După cum Republica Moldova şi Georgia, ca să dau doar două exemple de ţări, care au aparţinut spaţiului post-sovietic, vor deveni ţintele reincluderii în ceea ce Vladimir Putin speră a fi Rusia, în următorii 12 ani: un stat multinaţional, cu graniţele ex-sovietice.

Astfel, cine mai pune, pe plaiuri autohtone, întrebarea aiuritoare vizând rostul interceptoarelor americane, ce vor fi amplasate în Polonia şi la Deveselu, poate fi suspectat fie de prostie nativă sau de atitudine (in)voluntară pro-F.S.B./K.G.B. – asta e.

„Destrămarea imperiului exterior” al URSS

În anul în care au fost aniversaţi cei 200 de ani de la izbucnirea Marii Revoluţii
Franceze de la 1789, alte Revoluţii au marcat în variate forme, “de catifea” sau
sângeroase, „destrămarea imperiului exterior” al URSS, având drept rezultat eliberarea
Europei Centrale şi de Est de sub ocupaţia Armatei Roşii precum şi înlăturarea sistemului
social-economic şi politic legitimat prin ideologia comunistă. Doi ani mai târziu avea loc
cea de „a IV-a Revoluţie Rusă”, iar statul sovietic însuşi cunoştea o rapidă dezintegrare.

moldova-002

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE – ŞCOALA NAŢIONALĂ DE
STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

INSTITUTUL REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI

CENTRUL PENTRU GEOPOLITICĂ ŞI STUDII DE SECURITATE –
UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD-EST LUMINA

îşi propun să analizeze „finalul unui secol scurt” prin organizarea conferinţei

20 DE ANI DE LA PRĂBUŞIREA IMPERIULUI SOVIETIC – „LECŢII” ÎN RETROSPECTIVĂ

Conferinţa este organizată în parteneriat cu Facultatea de Istorie a Universităţii
Creştine „Dimitrie Cantemir” şi Centrul de Studii Ruse şi Sovietice.

Evenimentul va avea loc în data de 21 noiembrie 2011, începând cu ora 10.00, la
sediul Universităţii Europei de Sud-Est Lumina (Şos. Colentina nr. 64 B, sector 2).

Conferinţa este organizată pe următoarele paneluri:

1) Provocări metodologice în studierea fenomenului prăbuşirii
comunismului în Europa Centrală şi de Est

Istoricii şi politologii au tratat în mod diferit tematica prăbuşirii comunismului în
Europa Centrală şi de Est. Este posibilă o reconciliere a demersului istoriografic cu cel
politologic în abordarea sa?

2) Incursiuni în „durata scurtă” a tranziţiei (1989 – 1991)

În cele două decenii scurse de la prăbuşirea imperiului sovietic s-au clarificat multe
aspecte necunoscute ale acestui moment de cezură fundamental din istoria relaţiilor
internaţionale, însă au rămas multe „pete albe” în reconstituirea veridică a acestui
moment. Ce ştim şi ce nu ştim încă despre perioada 1989 – 1991?

3) „Lecţiile” globale ale prăbuşirii comunismului în Europa Centrală şi
de Est

Evenimentele petrecute în perioada 1989 – 1991 au fost percepute ca evenimente
regionale cu consecinţe globale. Care este semnificaţia lor internaţională? Au marcat
ele începutul unei noi perioade de tranziţie către restructurarea sistemului internaţional
în integralitatea sa? Ce urmează după unipolarismul american?

Înscrierile se trimit prin e-mail la costycorneanu@gmail.com sau fax 021/311.87.06
până la data de 25 octombrie 2011. Vă rugăm să trimiteţi, împreună cu titlul comunicării,
un scurt rezumat al acesteia (maxim 250 cuvinte) şi un curriculum vitae. Organizatorii
conferinţei vor publica un volum cu comunicările şi discuţiile din timpul conferinţei.

Preşedintele Comitetului de Organizare
Prof. univ. dr. Adrian Pop

_________________________________

~